H SEM MOTOR จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ


21 กันยายน 2562

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ให้กับพนักงาน และบริษัทฯ ในเครือ เพื่อเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม ในการดำเนินชีวิต และส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวอื่น ๆ