specifications

รุ่น SEV LED ADVENTURE
SEV 2 LUXURY SEV 2+2 LUXURY SEV 4 LUXURY SEV 4+2 LUXURY SEV 6 LUXURY SEV 6+2 LUXURY
ความจุผู้โดยสาร 2 2+2 4 4+2 6 6+2
โครงรถ เหล็ก
พลังแบตเตอรี่ 8V 170Ah * 6 Pcs.
ระยะขับเคลื่อน 48V DC 3-4 Kw 32V AC 4 Kw 48V DC 3-4 Kw 32V AC 4 Kw 48V DC 3-4 Kw 32V AC 4 Kw
ระบบการควบคุม Curtis Controller
ระบบความเร็ว ความเร็วแบบต่อเนื่อง
การชาร์จไฟ เครื่องชาร์จไฟแบบอัตโนมัติ
ระบบกันสะเทือน โช๊คและสปริงแหนบ
ระบบเบรก ดรัมเบรก 2 ล้อพร้อมระบบรีเจนเนเรชั่นเบรก
ความเร็วสูงสุด 18 - 25 กม./ชม.
ระยะทางสูงสุด 60 - 80 กม. 50 - 70 กม.
การขึ้นทางลาดชัน 30% 20%
ระยะเบรก 4.5 ม.
น้ำหนักบรรทุก 360 กก. 520 กก. 640 กก.
น้ำหนักตัวรถ 460 กก. 530 กก. 610 กก. 680 กก. 670 กก. 740 กก.
รัศมีวงเลี้ยว (ไม่น้อยกว่า) 3.1 ม. 4.5 ม. 6.0 ม.
ระยะฐานล้อ (หน้า-หลัง) 1,670 มม. 2,420 มม. 3,220 มม.
ระยะฐานล้อหน้า (ซ้าย-ขวา) 930 มม.
ระยะฐานล้อหลัง (ซ้าย-ขวา) 980 มม.
ยาง 205/50 R10
ขนาดตัวรถ มม. 2,210 x 1,210 x 1,870 2,680 x 1,210 x 1,870 3,130 x 1,210 x 1,870 3,600 x 1,210 x 1,870 3,970 x 1,210 x 1,870 4,440 x 1,210 x 1,870