specifications

รุ่น SEV STANDARD
SEV 2 STANDARD SEV 2+2 STANDARD SEV 4 STANDARD SEV 4+2 STANDARD SEV 6 STANDARD SEV 6+2 STANDARD
ความจุผู้โดยสาร 2 2+2 4 4+2 6 6+2
โครงรถ เหล็ก
พลังแบตเตอรี่ 8V 170Ah * 6 Pcs.
ระยะขับเคลื่อน 48V DC 3 Kw
ระบบการควบคุม Curtis Controller
ระบบความเร็ว ความเร็วแบบต่อเนื่อง
การชาร์จไฟ เครื่องชาร์จไฟแบบอัตโนมัติ
ระบบกันสะเทือน โช๊คและสปริงแหนบ
ระบบเบรก ดรัมเบรก 2 ล้อ
ความเร็วสูงสุด 18 - 24 กม./ชม.
ระยะทางสูงสุด 70 - 80 กม. 60 - 70 กม.
การขึ้นทางลาดชัน 30% 20%
ระยะเบรก 4.0 ม. 5.0 ม.
น้ำหนักบรรทุก 360 กก. 480 กก. 640 กก.
น้ำหนักตัวรถ 464 กก. 534 กก. 630 กก. 700 กก. 700 กก. 770 กก.
รัศมีวงเลี้ยว (ไม่น้อยกว่า) 3.0 ม. 6.0 ม.
ระยะฐานล้อ (หน้า-หลัง) 1,670 มม. 2,420 มม. 3,150 มม.
ระยะฐานล้อหน้า (ซ้าย-ขวา) 900 มม. 870 มม.
ระยะฐานล้อหลัง (ซ้าย-ขวา) 970 มม.
ยาง 18x8.5-8.0
ขนาดตัวรถ(กว้าง x ยาว x สูง) มม. 1,100 x 2,350 x 1,850 1,100 x 2,820 x 1,850 1,200 x 2,690 x 1,900 1,200 x 3,070 x 1,900 1,200 x 3,750 x 1,900 1,200 x 4,220 x 1,850