การฝึกอบรมตัวแทนผู้จัดจำหน่าย ประจำปี ครั้งที่ 1


11 มิถุนายน 2562

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมตัวแทนจำหน่าย SEV&STC ประจำปี ครั้งที่ 1 บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ช่วงเช้าเป็นการบรรยายภาคทฤษฎีความรู้เบื้องต้นในเรื่องผลิตภัณฑ์ ระบบการทำงาน และการบำรุงรักษาเบื่องต้น ของ SEV&STC และในช่วงบ่ายเป็นการพาตัวแทนเข้าชมไลน์การผลิตสินค้าในโรงงาน พร้อมทั้งได้ทดสอบสมรรถนะสินค้า และเรียนรู้การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยทีมงานผู้ชำนาญการจากบริษัทฯ

ข่าวอื่น ๆ