บินลัดฟ้า พาฟิน IN VIETNAM ไปกับ H SEM MOTOR


เงื่อนไข :
– ซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รุ่นใดก็ได้ (STC และ SEV) ที่สาขาหลักและร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศใกล้บ้านท่านได้สิทธิลุ้นรับรางวัล
– จับรางวัลในวันที่ 10 มกราคม 2563
– บริษัทฯ จัดส่งสินค้าภายในวันที่ 31 มกราคม 2563
– รับสินค้าภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น
– การจับฉลากรางวัลจับโดยใช้ บัตรรับประกันคุณภาพสินค้า (ใบจริง) เท่านั้น โดยต้องส่งใบรับประกันคุณภาพสินค้ามายังบริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด (แผนกประสานงานขายตัวแทน ทางช่องทางกลุ่มไลน์ ร้านผู้แทนจำหน่าย หรือ E- mail : hsemdealer@huahenglee.com) *วันที่ซื้อ
– ท่องเที่ยวต่างประเทศในเดือน มีนาคม 2563
– โปรโมชั่นนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการของทางบริษัทฯ เท่านั้น
– สินค้าจากโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือรายละเอียดโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้องใดๆ ให้กับท่าน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ