วิสัยทัศน์ ( Vision )

เป็นผู้นำด้าน ประกอบ จัดจำหน่าย ให้เช่ารถสามล้อ รถไฟฟ้า รถกอล์ฟ
และการให้บริการหลังการขายอย่างครบวงจร ที่มีคุณภาพสูงและมุ่งเน้นประหยัดพลังงาน

พันธกิจ ( Mission )

Mission4@100x

สร้างยอดขายและกำไรที่ยั่งยื่น

Mission2@100x

สร้างสรรค์ช่องทางการจัดจำหน่ายครบวงจร

Mission3@100x

คิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ

Mission1@100x

เสริมสร้างพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมให้บริการลูกค้า

Mission5@100x

รับผิดชอบและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคม

Mission4@100x

สร้างยอดขายและกำไรที่ยั่งยื่น

Mission2@100x

สร้างสรรค์ช่องทางการจัดจำหน่ายครบวงจร

Mission3@100x

คิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ

Mission1@100x

เสริมสร้างพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมให้บริการลูกค้า

Mission5@100x

รับผิดชอบและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคม