กว่าจะเป็น เอช เซม มอเตอร์

จุดเริ่มต้นของ เอช เซม  เกิดจากความยิ่งใหญ่ของ ฮั้วเฮงหลี ในการดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกล ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องมากว่า 42 ปี โดยเริ่มต้นธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องจักรกกลการเกษตร และขยายเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายจักรยานยนต์ รถยนต์ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น จากประสบการณ์ดังกล่าว จึงได้ขยายธุรกิจใหม่ด้านพลังงานไฟฟ้า ที่สอดคล้องกับสังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมไปถึงอนาคตอันใกล้ นำไปสู่ธุรกิจผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทรถกอล์ฟไฟฟ้า รถไฟฟ้าชมวิว รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถสามล้อไฟฟ้า รถสี่ล้อไฟฟ้า และสามล้อเอนกประสงค์ ภายใต้แบรนด์ H SEM  สินค้าที่ผลิตด้วยฝีมือของคนไทย เพื่อคนไทย

พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2536

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮั้วเฮงหลีตัวแทนจำหน่ายเครื่องยนต์คูโบต้าจังหวัดกำแพงเพชร

พ.ศ. 2536

พ.ศ. 2537

บริษัท ฮั้วเฮงหลี มอเตอร์ไบค์ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าจังหวัดกำแพงเพชร

พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2538

บริษัท คูโบต้า กำแพงเพชร (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าคูโบต้าจังหวัดกำแพงเพชร

พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2548

บริษัท คูโบต้า นครสวรรค์(ฮั้วเฮงหลี) จำกัดตัวแทนจำหน่ายสินค้าคูโบต้าจังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2550

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าคูโบต้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2555

บริษัท ฮั้วเฮงหลี อินเตอร์เทรด จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องจักรกลหนักมือสอง

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2557

บริษัท ทาทา ฮั้วเฮงหลี มอเตอร์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถกระบะบรรทุก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2557

บริษัท เอชเอชแอล อินเตอร์เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศทั่วโลก

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

ปตท. ฮั้วเฮงหลี ปิโตรเลียม ดำเนินธุรกิจ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพจาก ปตท.

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

บริษัท โตโยต้า กำแพงเพชร ฮั้วเฮงหลี จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ โตโยต้า จังหวัดกำแพงเพชร

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

บริษัท เอชเซม มอเตอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภท รถกอล์ฟไฟฟ้า รถสามล้อบรรทุกแบบเครื่องยนต์ และรถสามล้อไฟฟ้า

พ.ศ. 2559