5 กิจกรรมสุดปัง ควรทำในวันแห่งความรักทางศาสนาอย่าง มาฆบูชา

“มาฆบูชา” วันสำคัญทางศาสนาที่พุทธสาวกทั้งสิ้น 1,250 รูป มารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมาย แต่คุณผู้อ่านทราบหรือไม่ว่าวันมาฆบูชา นอกจากจะเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาแล้ว วันนี้ยังเป็นวันแห่งความรักประจำศาสนาพุทธอีกด้วย ใกล้จะวันมาฆบูชาแล้วทั้งที งานนี้ HSEM MOTOR ก็ไม่พลาดที่จะนำเสนอ 5 กิจกรรมสุดปัง ควรทำในวันแห่งความรักทางศาสนาอย่างมาฆบูชา งานนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้าง และทำไมวันมาฆบูชาถึงเป็นวันแห่งความรักประจำศาสนาพุทธ ใครที่กำลังสงสัยอยู่เราขอบอกเลยว่าห้ามพลาด!

ไขข้อสงสัย กับ เหตุผลที่ทำให้ มาฆบูชา เป็นวันแห่งความรัก!

“มาฆบูชา” เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ย่อมาจาก “มาฆปูรณมีบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินอินเดีย โดยวันนี้เรียกได้ว่าเป็นเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้ เนื่องจากในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ ๙ เดือน ขณะที่เสด็จประทับอยู่ที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ พระสงฆ์สาวกที่พระพุทธองค์ได้ส่งออกไปเผยแพร่พุทธศาสนาตามเมืองต่าง ๆ ได้พร้อมใจกันกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายถึง 1,250 รูป นับได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่อัศจรรย์เป็นอย่างมาก 

ไม่เพียงแต่วันนี้จะเป็นวันที่พุทธสาวกทั้ง 1,250 รูป พร้อมใจกันกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นวันที่พระองค์ได้ทรงแสดงพระโอวาทปฎิโมกข์แก่พุทธสาวกเป็นครั้งแรกอีกด้วย เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองต่อไป ซึ่งคำว่า “จาตุรงคสันนิบาต” แยกศัพท์ได้ดังนี้ คือ “จาตุร” แปลว่า ๔ “องค์” แปลว่า ส่วน “สันนิบาต” แปลว่า ประชุม ฉะนั้นจาตุรงคสันนิบาตจึงหมายความว่า “การประชุมด้วยองค์ ๔” 

กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ เป็นวันที่ พุทธสาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันที่โดยมิได้นัดหมาย ซึ่งพระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น โดยพระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผู้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆ องค์ ที่สำคัญที่สุดก็คือ วันนั้นเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ์อีกด้วย

โดยโอวาทปฎิโมกข์ที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงนั้น ว่าด้วยการส่งเสริมให้มวลมนุษย์ตั้งมั่นในการทำความดี ละเว้นความชั่ว ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ทรงสอนให้ทุกคนมีความรักอันยิ่งใหญ่ เป็นรักที่ไม่เห็นแก่ตัว เพราะสอนให้รู้จักรัก และเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลก โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำพระธรรมคำสั่งสอนดังกล่าวไปเผยแพร่ 

เพราะ “ความรัก” มีความหมายที่ยิ่งใหญ่ ไร้ขอบเขต อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ทุกชาติ ทุกภาษา สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขหลายคนจึงถือว่า “วันมาฆบูชา” เป็นวันแห่งความรัก

5 กิจกรรมสุดปัง ควรทำในวันแห่งความรักทางศาสนาอย่าง มาฆบูชา

และเนื่องในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้ HSEM MOTOR จึงไม่รอช้า! ขอแนะนำ 5 กิจกรรมดี ๆ ที่พุทธศาสนิกชนอย่างเราควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา มาฝากกัน

1. ตื่นเช้าตักบาตรสร้างความสิริมงคลรับวันมาฆบูชา

เริ่มต้นวันดีแล้วทั้งที งานนี้ HSEM MOTOR ขอชวนคุณผู้อ่านตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมอาหารทำกับข้าว ถ้าหากไม่สะดวกก็สามารถหาซื้อข้าวเปล่า และกับข้าวที่มีคุณประโยชน์โภชนาการครบ 5 หมู่ นำไปถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดใกล้บ้าน หรือวัดที่เรานับถือ

2. การสมาทานศีล เรื่องนี้ไม่ควรละเลย

หลังจากที่ตอนเช้าเราได้ทำบุญตักบาตรถวายอาหารแล้ว อีกหนึ่งขั้นตอนถัดไปที่ไม่ควรละเลยก็คือการสมาทานศีล ไม่ว่าจะเป็นศีล 5 หรือจะเป็นศีล 8 เพื่อที่เราทุกคนจะได้ฝึกตนให้เป็นคนที่อยู่ในศีลธรรม 

3. ฝึกสมาธิ หรือฟังธรรมเทศนา

นอกจากการสมาทานศีล และการตื่นเช้าตักบาตร ขั้นตอนนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน โดยในวันสำคัญอย่างวันมาฆบูชา ชาวพุทธอย่างพวกเราทุกคนก็ควรที่จะนั่งสมาธิ หรือฟังธรรมเทศนาเพื่อที่เราจะได้สงบกาย สงบใจ 

4. พิธีเวียนเทียน ไฮไลท์สำคัญของวันมาฆบูชา

เนื่องจากวันนี้เป็นวันสำคัญทางศาสนาอย่างวันมาฆบูชา ชาวพุทธอย่างพวกเราทุกคนจึงต้องร่วมกาย ร่วมใจเข้าวัดเพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัย โดยใช้เทียนธูปและดอกไม้เป็นเครื่องสักการบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ ขณะที่เดินรอบนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณด้วยการสวดบท “อิติปิโส” ระลึกถึงพระธรรมคุณด้วยการสวดสวากขาโต และระลึกถึงพระสังฆคุณด้วยการสวดสุปะฏิปันโน จนกว่าจะเวียนจบ 3 รอบ

5. “ มาฆบูชา ” วันสำคัญที่ควรละเว้นเรื่องอบายมุขทุกชนิด

หลังจากที่เราปฏิบัติชอบ ปฏิบัติดีจนครบทั้ง 4 ข้อข้างบนแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุด หากคุณผู้อ่านปฏิบัติตาม 4 ข้อข้างบน แต่ไม่ปฏิบัติตามข้อที่ 5 นี้ ทุกสิ่งที่ทำมาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร

และนี่ก็คือสาระดี ๆ ที่ HSEM MOTOR นำมาฝากคุณผู้อ่านในวันนี้ งานนี้พุทธศาสนิกชนท่านใดที่อยากสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ลองปฏิบัติตาม 5 ข้อที่เรานำมาฝากคุณผู้อ่านในวันนี้ดูค่ะ ใน 1 ปีจะมีวันมาฆบูชาแค่ 1 ครั้งเท่านั้น จะดีกว่าไหมหากเราลองประพฤติดี ปฏิบัติชอบในวันสำคัญทางศาสนาแบบนี้ และที่สำคัญที่สุดหากเป็นไปได้ในวันมาฆบูชาแบบนี้ HSEM MOTOR ขอแนะนำให้สาว ๆ ทุกท่านแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว กระโปรงและกางเกงยาวเลยเข่าเพื่อเป็นการให้เกียรติสถานที่ แต่งตัวให้มีความสำรวม สุภาพ และถูกต้องตามกาลเทศะ