เอช เซม ปักหมุดกิจกรรม ณ จังหวัดเพชรบุรี

นายวันชัย ลี้นะวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด เข้าพบคุณธานินทร์ ถิตตยานุรักษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี คุณอารี โชติวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี และ คุณวสันต์ กิตติกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก และประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

เพื่อขอคำแนะนำในโอกาสที่จะไปจัดกิจกรรม SEV&STC ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ ลงตัวทุกการใช้งาน ณ จังหวัดเพชรบุรี ในเดือนธันวาคมนี้ ด้วยพันธกิจของบริษัทที่มุ่งมั่น ตั้งใจที่จะคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตและบริการเพื่อผู้ประกอบการทุกท่าน