จับตา 8 ธุรกิจมาแรง! ต้อนรับ สังคมผู้สูงอายุ ประจำปี 2020

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะสังเกตได้ว่าผู้คนเริ่มตื่นตัวกันมากขึ้นเกี่ยวกับกระแส สังคมผู้สูงอายุ เห็นได้จากปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศ และประเทศไทยเองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น งานนี้ HSEM MOTOR จึงไม่รอช้า ขอนำเสนอธุรกิจมาแรง รับสังคมผู้สูงอายุในปี 2020 รู้ก่อน ทำก่อน รวยก่อนแน่นอน! จะมีธุรกิจอะไรบ้าง เลื่อนไปอ่านข้อมูลได้ที่ข้างล่างนี้เลย

สถานการณ์ผู้สูงอายุในปี 2019 กับ การเคาท์ดาวน์สู่ สังคมผู้สูงอายุ!

ก่อนที่เราจะมาพูดถึงธุรกิจมาแรงต้อนรับ สังคมผู้สูงอายุ ในปี 2020 นี้ HSEM MOTOR ขอเกริ่นถึงสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันกันก่อนเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน โดย “ผู้สูงอายุ” หรือ กลุ่มประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี เป็นต้นไป เรียกได้ว่าเป็นประชากรกลุ่มเฉพาะกลุุ่มหนึ่งที่สุ่มเสี่ยงจะมีปัญหาด้านสุขภาพมากที่สุด ทำให้ต้องได้รับการดูแลด้วยกระบวนการพิเศษในการเข้าถึงการเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

โดยพญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ขณะนี้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว เพราะมีสัดส่วนผู้สูงอายุ ร้อยละ 17 และจากสถิติข้อมูลของกรมอนามัยเองพบว่า

ผู้สูงอายุที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปในประเทศไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2019 มีจำนวน 11,030,287 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2017 ถึง 804,965 คน จากจำนวนผู้สูงอายุเพียง 10,225,322 คน เรียกได้ว่าตลอด 2 ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก 

ทำให้ประเทศไทยเริ่มมีมาตรการเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยขึ้น นับว่าเป็นสัญญานที่ดีในการรับมือสังคมผู้สูงอายุ โดยมาตรการนี้จะจัดให้มีการจัดหางานผู้สูงวัย (Smart Job Center) เพื่อส่งเสริมให้มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทที่จ้างผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปและรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยตำแหน่งที่ต้องการผู้สูงอายุมากที่สุดคือ แรงงานด้านการผลิต พนักงานทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนักงาน แรงงานประมง และพนักงานขายตามลำดับ

ธุรกิจมาแรง! รับสังคมผู้สูงอายุ ปี 2020

อย่างที่เราได้กล่าวไปข้างต้นว่า ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society เนื่องจากในปัจจุบันอัตราการเกิดของเด็กในประเทศลดลง สวนทางกับจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ประเมินว่า ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2564 เท่ากับว่าอีกไม่นาน เราจะมีประชากรผู้สูงอายุเป็นสัดส่วนหลักของประเทศ นี่จึงเป็นโอกาสอันดีที่คุณจะทำธุรกิจที่ตอบโจทย์ ตรงใจผู้สูงอายุ ว่าแต่งานนี้จะมีธุรกิจอะไรบ้าง มาดูกันเลยดีกว่า!

1. ที่ปรึกษาวางแผนทางการเงินหลังเกษียณ

เชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่ผู้สูงอายุกังวลมากที่สุดอันดับต้น ๆ ก็คือ ฐานะทางการเงินหลังเกษียณอายุ เนื่องจากภายหลังการเกษียณอายุนั้นเหล่าผู้สูงอายุก็จะไม่มีรายรับจากงานประจำอีกต่อไป มีแต่รายจ่ายเท่านั้น ซึ่งเงินเก็บที่มีก็ไม่รู้ว่าจะพอใช้หรือเปล่า เนื่องจากช่วงที่อยู่ในวัยทำงานยังไม่เห็นถึงความสำคัญในการวางแผนการเงินสักเท่าไหร่

นี่จึงเป็นโอกาสของธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน เพราะค่าอายุเฉลี่ยของคนไทยนั้นมีทิศทางสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความเสี่ยงทางการเงินหลังเกษียณอายุเพิ่มขึ้นตามไปด้วย หลายคนจึงเลือกใช้นักการเงินมืออาชีพมาช่วยลดความเสี่ยงนี้ออกไป

2. ประกันภัยเพื่อสังคมผู้สูงอายุ

แม้ว่าธุรกิจประกันภัยจะเป็นธุรกิจที่อยู่ในสังคมไทยมาอย่างช้านาน แต่เชื่อเถอะว่าอาชีพนี้ยังไม่ถึงทางตัน เนื่องจากในปัจจุบันคนไทยเริ่มมองเห็นประโยชน์ของการทำประกันภัยมากขึ้น และวัยของผู้สูงอายุเองก็มีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพอยู่แล้ว จะดีกว่าไหมหากเราพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสใช้ปัญหาประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำธุรกิจประกันภัย รับรองว่าธุรกิจนี้จะทำเงินให้คุณได้แน่นอน!

3. ฟิตเนสเทรนเนอร์เฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีฟิตเนสเทรนเนอร์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ฟิตเนสเทรนเนอร์ที่เจาะตลาดผู้สูงอายุโดยเฉพาะนั้นแทบจะไม่มี จะดีกว่าไหมหากคุณลองพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ทำฟิตเนสเทรนเนอร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุเพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ หากใครสามารถตอบสนองความต้องการจุดนี้ได้ รับรองว่าลูกค้าล้นหลามแน่นอน

4. ธุรกิจความงามเพื่อการชะลอวัย รับสังคมผู้สูงอายุ

จริงอยู่ที่คนเราเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น นอกจากปัญหาสุขภาพแล้ว รูปลักษณ์ภายนอกของเราย่อมเปลียนแปลงไปด้วย แน่นอนว่าหลายคนก็คงไม่มีใครอยากจะดูแก่ ไม่สดใส ไม่อ่อนวัย นี่จึงเป็นโอกาสของธุรกิจความสวยความงามเพื่อผู้สูงอายุ  โดยในปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีผู้ประกอบการหลายรายที่หันมาเจาะตลาดผู้สูงอายุโดยเฉพาะ โดยการนำเอาสมุนไพรมาผสานกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพใหม่ ๆ เพื่อช่วยในเรื่องชะลอวัย

5. ธุรกิจสัตว์เลี้ยงดูแลผู้สูงอายุ

อย่างที่เราได้กล่าวไปข้างต้นว่าปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้น เป็นเพราะคนไทยนิยมอยู่คนเดียวกันมากขึ้น และแยกตัวออกไปอยู่แบบครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ทำให้ผู้สูงอายุบางส่วน เมื่อถึงวัยเกษียณแล้วเกิดความรู้สึกเหงาขึ้นมาจากการที่ต้องใช้ชีวิตเพียงลำพัง การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงจึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุด เพราะนอกจากจะช่วยคลายเหงาแล้ว ยังช่วยสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุได้อีกด้วย 

นี่จึงเป็นคำตอบที่ทำให้เกิดธุรกิจสัตว์เลี้ยงขึ้นมามากมาย หากคุณสนใจทำธุรกิจนี้ HSEM MOTOR ขอแนะนำว่าให้มีการฝึกสัตว์เลี้ยงเพื่อดูแลผู้สูงอายุด้วย จะได้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปี 2020

6. เฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุ

เพราะสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุนั้นไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อน เพียงนอนผิดท่า หันผิดจังหวะ หรือใช้ที่นอน หมอนที่ไม่ถูกกับสรีระ ย่อมทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บได้ ดังนั้นการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์เพื่อรองรับความต้องการทางด้านกายภาพของผู้สูงอายุ จึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคนที่กำลังมองหาลู่ทางใหม่ ๆ ยิ่งถ้าบริษัทไหนสามารถรีโนเวทห้องและบ้านได้ด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่ เพราะมันจะช่วยต่อยอดธุรกิจได้อีกมาก

7. อาหารเพื่อสุขภาพต้อนรับ สังคมผู้สูงอายุ

ปฏิเสธไม่ได้จริง ๆ ว่ากลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารคลีน อาหารออร์แกนิก รวมทั้งวิตามิน อาหารเสริมต่าง ๆ เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงในหมู่ผู้สูงอายุ เพราะการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากกับผู้สูงอายุ เนื่องจากร่างกายไม่ได้แข็งแรงเหมือนแต่ก่อน การเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการดูแลสุขภาพ ดังนั้นใครที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ ๆ เราขอแนะนำเลยว่าอาชีพนี้ก็น่าสนใจไม่น้อย

8. สถานดูแลผู้สูงอายุ

อย่างที่เราได้กล่าวไปเบื้องต้นว่าในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว นอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายหลังเกษียณที่ต้องมีการวางแผน คนโสดท่านใดที่ไม่ได้แต่งงานก็จะต้องหาสถานดูแลผู้สูงอายุกันเอาไว้แต่เนิ่น ๆ ด้วย 

โดยรูปแบบการดูแลสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ให้บริการผู้สูงอายุเข้ามาพักอาศัยในบ้าน หรืออาจจะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และเพิ่มการบริการด้านการแพทย์เข้ามา ตอบโจทย์อย่างมากกับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวหรือมีอาการเจ็บป่วย ต้องไปพบแพทย์อยู่บ่อยครั้ง งานนี้ใครที่ไม่อยากพลาดธุรกิจทำเงิน HSEM MOTOR ว่าธุรกิจนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

และนี่ก็คือ 8 ธุรกิจมาแรง! รับสังคมผู้สูงอายุ ปี 2020 งานนี้ใครที่มองเห็นโอกาสและสนใจในธุรกิจไหน ก็อย่ารอช้า! รีบสร้างหนทางให้ตัวเองกันได้เลย อย่ามัวแต่กลัว ดังคำกล่าวที่ว่า “ความล้มเหลวที่น่ากลัวที่สุด คือ การกลัวที่จะเริ่มต้นเสียตั้งแต่แรก” (Leo Buscalia) ถ้ามัวแต่กลัวโอกาสก็จะยิ่งห่างไกลมากขึ้น ฉะนั้นคิดได้แล้วก็ลุย!