H SEM ถวายรถกอล์ฟไฟฟ้า ให้แก่วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร

วันที่ 11 พฟศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เวลา 9.30 น. คุณวันชัย ลี้นะวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอช เซม นำทีมผู้บริหาร ถวายรถกอล์ฟไฟฟ้า รุ่น 2+2 LED LUXURY ให้แก่ พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร เพื่อเป็นสาธารณะกุศล แก่พระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา