H SEM MOTOR ถวายรถไฟฟ้า ให้กับศูนย์วิปัสสนาฯ ไร่เชิญตะวัน

คุณวันชัย ลี้นะวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด เปิดเผยว่า “มากกว่า 17 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจ ผมจะมอบสิ่งดีๆ กลับคืนท้องถิ่น สังคม คู่ค้า รวมถึงพนักงาน ในรูปแบบต่างๆ ภายใต้ชื่อโครงการที่หลากหลายมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด

มาในวันนี้ เพื่อการสื่อสารมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจที่ตรงกันของทุกภาคส่วน รวมถึงสร้างความต่อเนื่องเชื่อมโยงในทุกๆ กิจกรรมของบริษัทฯ โครงการ “ยิ่งให้ … ยิ่งได้” จึงถือกำเกิดขึ้น

โดยเริ่มประเดิมโครงการฯ ตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ด้วยการนำรถกอล์ฟไฟฟ้า SEV จำนวน 5 คัน ได้แก่ รถขนาด 2 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง 8 ที่นั่ง จำนวนอย่างละ 1 คัน และ 14 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน หนึ่งคันมาพร้อมกับแผงโซล่าเซลล์ มาช่วยงานของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ทั้งกิจของพระสงฆ์ ฆราวาส รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกแก่ญาติธรรมที่จะเดินทางเข้าออกเพื่อมาทำบุญหรือปฏิบัติธรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับศูนย์ฯ ที่จะต้องเช่ารถกอล์ฟไฟฟ้าเข้ามาใช้ในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่มีผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวและทำบุญกันมาเป็นจำนวนมาก รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติธรรมที่นั่งบนรถเข็น ในเดือนธันวาคมนี้ บริษัทฯ ได้มอบรถกอล์ฟไฟฟ้า SEV ให้กับศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันอีก 3 คัน ได้แก่ รถขนาด 8 ที่นั่ง 2 คัน และ ขนาด 14 ที่นั่ง 1 คัน รวมเป็นรถทั้งสิ้น 8 คัน

โดยหนึ่งในนั้นบริษัทฯ ได้ใส่ระบบไฮโดรลิคที่สามารถยกรถเข็นขึ้นบนรถกอล์ฟมาให้ พร้อมส่งทีมช่างเข้ามาดูแลตามระยะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความกังวลและภาระค่าใช้จ่ายเรื่องการซ่อมบำรุง

โครงการ “ยิ่งให้ … ยิ่งได้” เกิดจากหลักการการทำงานของผู้บริหาร บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด ที่มีความจริงใจต่อทุกภาคส่วนที่ร่วมทำงานด้วยกันมา และเพื่อมอบความรู้สึกดีๆ ความขอบคุณ และเป็นกำลังใจ ส่งคืนให้กับสังคมไทยและผู้คนรอบข้างในรูปแบบต่างๆ ภายใต้ความเชื่อมั่นและศรัทธาที่ว่าการให้โดยไม่รู้สึกหวงย่อมจะได้รับสิ่งคืนกลับมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างแน่นอน