รถกอล์ฟไฟฟ้า รุ่น LED LEADER Golf Cart

เหนือระดับกว่าใครใน LED Leader ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง (Safety Belt) มาตรวัดโฉมใหม่แบบดิจิตอล(Digital Display Meter)กล่องเก็บสัมภาระด้านหลัง(Box)
ชุดปัดน้ำฝน (Windshield Wiper) นอกจากจะเต็มประสิทธิภาพทุกการขับเคลื่อนแล้วยังให้ความรู้สึกนุ่มนวลตลอดการเดินทาง

LED LEADER 2
จำนวนที่นั่ง 2 ที่นั่ง
ระบบขับเคลื่อน
พลังงานแบตเตอรี่ 8V 170Ah 6 ลูก
มอเตอร์ขับเคลื่อน 48V DC 4Kw / 32V AC 4 Kw
ระบบกันสะเทือน
โช๊คและสปริงแหนบ
ระบบเบรก ดิสเบรกหน้า และดรัมเบรกหลัง พร้อมระบบ Regeneration Brake

ระบบการทำงาน
ความเร็วสูงสุด 40 กม./ชม.
ระยะทางสูงสุด 70 กม.
การขึ้นทางลาดชัน 30%
น้ำหนักบรรทุก 250 กก.
น้ำหนักตัวรถ 540 กก.
รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) 3.1 ม.
ยาง 205/50 R10
ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) 2,340 x 1,150 x 1,910 มม.
LED LEADER 2+2
จำนวนที่นั่ง 2+2 ที่นั่ง
ระบบขับเคลื่อน
พลังงานแบตเตอรี่ 8V 170Ah 6 ลูก
มอเตอร์ขับเคลื่อน 48V DC 4Kw / 32V AC 4 Kw
ระบบกันสะเทือน
โช๊คและสปริงแหนบ
ระบบเบรก ดิสเบรกหน้า และดรัมเบรกหลัง พร้อมระบบ Regeneration Brake

ระบบการทำงาน
ความเร็วสูงสุด 40 กม./ชม.
ระยะทางสูงสุด 70 กม.
การขึ้นทางลาดชัน 30%
น้ำหนักบรรทุก 250 กก.
น้ำหนักตัวรถ 610 กก.
รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) 3.1 ม.
ยาง 205/50 R10
ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) 2,810 x 1,150 x 1,910 มม.
LED LEADER 4
จำนวนที่นั่ง 4 ที่นั่ง
ระบบขับเคลื่อน
พลังงานแบตเตอรี่ 8V 170Ah 6 ลูก
มอเตอร์ขับเคลื่อน 48V DC 4Kw / 32V AC 4 Kw
ระบบกันสะเทือน
โช๊คและสปริงแหนบ
ระบบเบรก ดิสเบรกหน้า และดรัมเบรกหลัง พร้อมระบบ Regeneration Brake

ระบบการทำงาน
ความเร็วสูงสุด 40 กม./ชม.
ระยะทางสูงสุด 60 กม.
การขึ้นทางลาดชัน 20%
น้ำหนักบรรทุก 480 กก.
น้ำหนักตัวรถ 610 กก.
รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) 4.5 ม.
ยาง 205/50 R10
ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) 3,140 x 1,150 x 1,910 มม.
LED LEADER 4+2
จำนวนที่นั่ง 4+2 ที่นั่ง
ระบบขับเคลื่อน
พลังงานแบตเตอรี่ 8V 170Ah 6 ลูก
มอเตอร์ขับเคลื่อน 48V DC 4Kw / 32V AC 4 Kw
ระบบกันสะเทือน
โช๊คและสปริงแหนบ
ระบบเบรก ดิสเบรกหน้า และดรัมเบรกหลัง พร้อมระบบ Regeneration Brake

ระบบการทำงาน
ความเร็วสูงสุด 40 กม./ชม.
ระยะทางสูงสุด 60 กม.
การขึ้นทางลาดชัน 20%
น้ำหนักบรรทุก 480 กก.
น้ำหนักตัวรถ 680 กก.
รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) 4.5 ม.
ยาง 205/50 R10
ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) 3,610 x 1,150 x 1,910 มม.
LED LEADER 6
จำนวนที่นั่ง 6 ที่นั่ง
ระบบขับเคลื่อน
พลังงานแบตเตอรี่ 8V 170Ah 6 ลูก
มอเตอร์ขับเคลื่อน 48V DC 4Kw / 32V AC 4 Kw
ระบบกันสะเทือน
โช๊คและสปริงแหนบ
ระบบเบรก ดิสเบรกหน้า และดรัมเบรกหลัง พร้อมระบบ Regeneration Brake

ระบบการทำงาน
ความเร็วสูงสุด 40 กม./ชม.
ระยะทางสูงสุด 50 - 60 กม.
การขึ้นทางลาดชัน 20%
น้ำหนักบรรทุก 600 กก.
น้ำหนักตัวรถ 680 กก.
รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) 6 ม.
ยาง 205/50 R10
ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) 3,980 x 1,160 x 1,950 มม.
LED LEADER 6+2
จำนวนที่นั่ง 6+2 ที่นั่ง
ระบบขับเคลื่อน
พลังงานแบตเตอรี่ 8V 170Ah 6 ลูก
มอเตอร์ขับเคลื่อน 48V DC 4Kw / 32V AC 4 Kw
ระบบกันสะเทือน
โช๊คและสปริงแหนบ
ระบบเบรก ดิสเบรกหน้า และดรัมเบรกหลัง พร้อมระบบ Regeneration Brake

ระบบการทำงาน
ความเร็วสูงสุด 40 กม./ชม.
ระยะทางสูงสุด 50 - 60 กม.
การขึ้นทางลาดชัน 20%
น้ำหนักบรรทุก 600 กก.
น้ำหนักตัวรถ 750 กก.
รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) 6 ม.
ยาง 205/50 R10
ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) 4,450 x 1,160 x 1,950 มม.