รับประกันความพึงพอใจใส่ใจดูแลใกล้ชิด

 • รถบริการ เดินทางบริการยังพื้นที่นัดหมาย
 • สายด่วนบริการ เพราะการบริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคือเป้าหมายหลักของเรา
 • ทีมงานมืออาชีพ ที่มีความพร้อมและเต็มใจกระตึอรือร้นที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่

รับประกันความอุ่นใจทุกการใช้งาน

ด้วยการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาตรฐานการผลิตและจัดจำหน่าย พร้อมบริการหลังการขาย ด้วยช่างชำนาญการ ดูแล ใส่ใจ ปลอดภัยทุกการเดินทาง

รับประกันคุณภาพอะไหล่มาตรฐาน

อะไหล่มาตรฐาน ที่ผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรที่ชำนาญการ ตรวจเช็ออะไหล่ทุกขั้นตอนไม่จำกัดรูปแบบการใช้งาน ทั้งการนำอะไหล่เข้าบริการซ่อมแซมและจัดส่งให้ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ พร้อมมีอะไหล่มากกว่า 10,000 รายการ เพื่อรองรับงานบริการหลังการขาย

 • การเริ่มต้นการรับประกัน
  บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด จะรับประกันรถใหม่ นับตั้งแต่วันที่ซื้อรถสามล้อ

  ระยะเวลาการรับประกัน
  ภายในระยะเวลา  12  เดือน

  ขอบเขตการรับประกัน
  - แบตเตอรี่ รับประกัน 12 เดือน
  - ระบบไฟฟ้า 12 เดือน
  - มอเตอร์ 12 เดือน

การรับประกันสินค้า
บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด จะรับประกันรถใหม่ นับตั้งแต่วันที่ซื้อรถไฟฟ้า

ระยะเวลาการรับประกัน
ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยเข้าตรวจเช็คทุกเดือน ตามเงื่องไขของบริษัท

ขอบเขตการรับประกัน
-แบตเตอรี่ รับประกัน 1 ปี
-ระบบขับเคลื่อน ( กล่องคอนโทรล ชุดควบคุมไฟ )
-รับประกัน 1 ปี หรือ 1,000 กิโลเมตร
-รับประกันมอเตอร์สูงสุด 5 ปี
-รับประกันอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ 2 ปี

การรับประกันสินค้า
บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด จะรับประกันรถใหม่ นับตั้งแต่วันที่เช่ารถไฟฟ้า

ระยะเวลาการรับประกัน
ภายในระยะเวลา (ตลอดระยะเวลาการเช่า) โดยเข้าตรวจเช็คทุกเดือน ตามเงื่องไขของบริษัท

ขอบเขตการรับประกัน
-แบตเตอรี่ รับประกัน (ตลอดระยะเวลาการเช่า)
-ระบบขับเคลื่อน ( กล่องคอนโทรล ชุดควบคุมไฟ ) (ตลอดระยะเวลาการเช่า)
-รับประกัน (ตลอดระยะเวลาการเช่า) หรือ 1,000 กิโลเมตร
-รับประกันมอเตอร์ (ตลอดระยะเวลาการเช่า)
-รับประกันอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ (ตลอดระยะเวลาการเช่า)

 • การเริ่มต้นการรับประกัน
  บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด จะรับประกันรถใหม่ นับตั้งแต่วันที่ซื้อรถสามล้อ

  ระยะเวลาการรับประกัน
  ภายในระยะเวลา  12  เดือน

  ขอบเขตการรับประกัน
  - แบตเตอรี่ รับประกัน 12 เดือน
  - เครื่องยนต์ รับประกัน 12 เดือน  หรือ  10,000 กิโลเมตร  ( ชิ้นส่วนเครื่องยนต์บกพร่องเนื่องจากการผลิต )