รถกอล์ฟไฟฟ้า รุ่น Standard Golf Cart

รถกอล์ฟไฟฟ้า Standard คล่องแคล่วในทุกสถานการณ์ มาพร้อมช่องเสียบ USB
รองรับน้ำหนักได้ถึง 360 กก. ความเร็วสูงสุด 22 km/h และสามารถติดอุปกรณ์เสริม แผง Solar Cell และ อุปกรณ์สำหรับวางไม้กอล์ฟ และที่ยืนแคดดี้ได้อีกด้วย ครบครันเรื่องการใช้งานต้องรุ่นนี้เลย

Standard 2
จำนวนที่นั่ง 2 ที่นั่ง
ระบบขับเคลื่อน
พลังงานแบตเตอรี่ 8V 170Ah 6 ลูก
มอเตอร์ขับเคลื่อน 48V DC 4Kw
ระบบกันสะเทือน
โช๊คและสปริงแหนบ
ระบบเบรก ดรัมเบรก 2 ล้อ

ระบบการทำงาน
ความเร็วสูงสุด 18 - 24 กม./ชม.
ระยะทางสูงสุด 70-80 กม.
การขึ้นทางลาดชัน 30%
น้ำหนักบรรทุก 360 กก.
น้ำหนักตัวรถ 464 กก.
รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) 3.0 ม.
ยาง 18 x 8.5 -8.0
ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) 2,350 x 1,100 x 1,850 มม.
Standard 2+2
จำนวนที่นั่ง 2+2 ที่นั่ง
ระบบขับเคลื่อน
พลังงานแบตเตอรี่ 8V 170Ah 6 ลูก
มอเตอร์ขับเคลื่อน 48V DC 4Kw
ระบบกันสะเทือน
โช๊คและสปริงแหนบ
ระบบเบรก ดรัมเบรก 2 ล้อ

ระบบการทำงาน
ความเร็วสูงสุด 18 -24 กม./ชม.
ระยะทางสูงสุด 70 - 80 กม.
การขึ้นทางลาดชัน 30%
น้ำหนักบรรทุก 360 กก.
น้ำหนักตัวรถ 534 กก.
รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) 3.0 ม.
ยาง 18 x 8.5 -8.0
ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) 2,820 x 1,100 x 1,850 มม.
Standard 4
จำนวนที่นั่ง 4 ที่นั่ง
ระบบขับเคลื่อน
พลังงานแบตเตอรี่ 8V 170Ah 6 ลูก
มอเตอร์ขับเคลื่อน 48V DC 4Kw
ระบบกันสะเทือน
โช๊คและสปริงแหนบ
ระบบเบรก ดรัมเบรก 2 ล้อ

ระบบการทำงาน
ความเร็วสูงสุด 18 - 24 กม./ชม.
ระยะทางสูงสุด 60 -70 กม.
การขึ้นทางลาดชัน 20%
น้ำหนักบรรทุก 480 กก.
น้ำหนักตัวรถ 630 กก.
รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) 6.0 ม.
ยาง 18 x 8.5 -8.0
ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) 2,600 x 1,200 x 1,900 มม.
Standard 4+2
จำนวนที่นั่ง 4+2 ที่นั่ง
ระบบขับเคลื่อน
พลังงานแบตเตอรี่ 8V 170Ah 6 ลูก
มอเตอร์ขับเคลื่อน 48V DC 4Kw
ระบบกันสะเทือน
โช๊คและสปริงแหนบ
ระบบเบรก ดรัมเบรก 2 ล้อ

ระบบการทำงาน
ความเร็วสูงสุด 18 - 24 กม./ชม.
ระยะทางสูงสุด 60 - 70 กม.
การขึ้นทางลาดชัน 20%
น้ำหนักบรรทุก 480 กก.
น้ำหนักตัวรถ 700 กก.
รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) 6.0 ม.
ยาง 18 x 8.5 -8.0
ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) 3,070 x 1,200 x 1,900 มม.
Standard 6
จำนวนที่นั่ง 6 ที่นั่ง
ระบบขับเคลื่อน
พลังงานแบตเตอรี่ 8V 170Ah 6 ลูก
มอเตอร์ขับเคลื่อน 48V DC 4Kw
ระบบกันสะเทือน
โช๊คและสปริงแหนบ
ระบบเบรก ดรัมเบรก 2 ล้อ

ระบบการทำงาน
ความเร็วสูงสุด 18 - 24 กม./ชม.
ระยะทางสูงสุด 60 - 70 กม.
การขึ้นทางลาดชัน 20%
น้ำหนักบรรทุก 640 กก.
น้ำหนักตัวรถ 700 กก.
รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) 6.0 ม.
ยาง 18 x 8.5 -8.0
ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) 3,750 x 1,200 x 1,900 มม.
Standard 6+2
จำนวนที่นั่ง 6+2 ที่นั่ง
ระบบขับเคลื่อน
พลังงานแบตเตอรี่ 8V 170Ah 6 ลูก
มอเตอร์ขับเคลื่อน 48V DC 4Kw
ระบบกันสะเทือน
โช๊คและสปริงแหนบ
ระบบเบรก ดรัมเบรก 2 ล้อ

ระบบการทำงาน
ความเร็วสูงสุด 18 - 24 กม./ชม.
ระยะทางสูงสุด 60 - 70 กม.
การขึ้นทางลาดชัน 20%
น้ำหนักบรรทุก 640 กก.
น้ำหนักตัวรถ 770 กก.
รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) 6.0 ม.
ยาง 18 x 8.5 -8.0
ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) 4,220 x 1,200 x 1,900 มม.