Jello-S

เอช เซม มอเตอร์ ส่งมอบรถ Jello S ให้นายกเหล่ากาดจังหวัด ฯ

คุณวันชัย ลี้นะวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด ส่งมอบรถสี่ล้อไฟฟ้ารุ่น Jello S ให้ นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ร้อยตำรวจ ...