Jello-S

เอช เซม ส่งมอบรถ Jello S ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ฯ

คุณวันชัย ลี้นะวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด ส่งมอบรถสี่ล้อไฟฟ้ารุ่น Jello S ให้ นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ร้อยตำรวจตร ...